Our Investments.

SaaS

  • All
  • SaaS
Zimperium Logo

Zimperium

Phenom People Logo

Phenom People

Shape Security Logo

Shape

Headspin

Applitools Logo

Applitools

K4Connect Logo

K4Connect

Zaloni Logo

Zaloni

Spectro Cloud Logo - Portfolio Tile

Spectro Cloud

Sliver.tv Logo

Sliver.tv

Joy Logo

Joy

Yalochat

Deep Lens Logo

DeepLens

Appcues Logo

Appcues

Text IQ Logo

TextIQ

SupportLogic Logo

SupportLogic

Zycada Logo

Zycada

Krisp Logo

Krisp

Agent IQ Logo

AgentIQ

Interplay Learning Logo

Interplay Learning

Skydrop Logo

SkyDrop

Lead Genius Logo

LeadGenius

Sikka Logo

Sikka

Falcon Computing Logo

Falcon Computing

Bitfusion Logo

bitfusion

Zeta Logo

Zeta

Sisense Logo

SiSense

RedLock Logo

RedLock

Treasure Data Logo

Treasure Data

Ximalaya Logo

Ximayala

Ooyala Logo

Ooyala

NexGate Logo

NexGate

Greenplum Logo

Greenplum

Wizeline Logo

WizeLine

DNN Logo

DNN

ElasticBox Logo

ElasticBox

Runa Logo

Runa

DynamicOps Logo

DynamicOps

Approva Logo

Approva

Makara Logo

Makara

FrontBridge Logo

FrontBridge

Net6 Logo

Net6

Scroll to Top